به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه
دوره متوسطه اول
آزمون پیشرفت تحصیلی سال 96-95
جهت اطلاع از آزمون ها نرم افزار را تا پایان سال تحصیلی از گوشی خود پاک نکنید
مشاهده و دانلود کلید آزمون اردیبهشت ماه 96
اخبار
پاسخ نامه تشریحی آزمون1395/09/20
پاسخ نامه تشریحی آزمون

پاسخ نامه تشریحی آزمون ها 

کلید سوالات1395/09/15
کلید سوالات

کلید سوالات آزمون آذر ماه 95

دریافت پیامکی کارنامه1394/12/14
دریافت پیامکی کارنامه

دریافت پیامکی کارنامه

طراح سوالات : گروه های آموزشی استان فارس
تصحیح و اعلام نتایج : موسسه آموزشی 7 ا ستاد