به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه
دوره متوسطه اول
آزمون پیشرفت تحصیلی سال 96-95
جهت اطلاع از آزمون ها نرم افزار را تا پایان سال تحصیلی از گوشی خود پاک نکنید
مشاهده و دانلود کلید آزمون اردیبهشت ماه 96
اخبار
کلید سوالات1396/02/5
کلید سوالات

آزمون اردیبهشت ماه 96

اعتراض نسبت به کلید سوالات 1396/02/04
اعتراض نسبت به کلید سوالات

اعتراض به کلید سوالات

دریافت پیامکی کارنامه1394/12/14
دریافت پیامکی کارنامه

دریافت پیامکی کارنامه

طراح سوالات : گروه های آموزشی استان فارس
تصحیح و اعلام نتایج : موسسه آموزشی 7 ا ستاد