به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه
دوره متوسطه اول
آزمون پیشرفت تحصیلی سال 96-95
تاریخ خبر : 1395/09/20

 
 
پاسخ نامه تشریحی آزمون ها از قسمت کلید سوالات به تفکیک پایه در دسترس است.

ارسال نظر
طراح سوالات : گروه های آموزشی استان فارس
تصحیح و اعلام نتایج : موسسه آموزشی 7 ا ستاد