به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

معاونت آموزش متوسطه
آزمون پیشرفت تحصیلی سال 95
تاریخ خبر : 1395/09/15

 
 
 
کلید سوالات آزمون آذر ماه 95 از بخش کلید سؤالات قابل دریافت می باشد

ارسال نظر
طراح سوالات : گروه های آموزشی استان فارس
تصحیح و اعلام نتایج : موسسه آموزشی 7 ا ستاد